بدین وسیله متن سخنرانی آقای جواد پارسای در جنگ ماه 13 مارس 2015 کانون فرهنگی ـ اجتماعی اندیشه را در دسترس علاقمندان قرار می دهیم:

متن سخنرانی را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید.

نظرات غیر فعال است.

-->