زمان: آدینه 15 آپریل 2016، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا برای آگاهی بیشتر از برنامه جنگ ماه آپریل برگه آگهی را باز کنید.

 

 

نظرات غیر فعال است.

-->