جنگ ماه یولی

زمان: آدینه 20 یولی 2018، ساعت 18:45
*مکان: VHS Alsergrund  
Galileigasse 8
, 2. Stock, 1090-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه یولی برگه آگهی را باز کنید.

* لطفا توجه فرمایید که به علت تعمیرات در ساختمان آلبرت گاسه، محل برگزاری جنگ ماه یولی در آدرس قید شده در بالا می باشد.

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: بالاترین دنباله Twitter

نوشتن دیدگاه

-->