جنگ ماه آگوست

زمان: آدینه 17 آگوست 2018، ساعت 18:45
*مکان: Afro-Asiatisches Institut, großer Saal
Türkenstraße 3, 1090-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه آگوست برگه آگهی را باز کنید.

* لطفا توجه فرمایید به علت تعمیرات در ساختمان آلبرت گاسه، جنگ ماه آگوست در سالن بزرگ آفرو برگزار می‌شود.

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: بالاترین دنباله Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

-->