کانون اندیشه خجسته نوروز باستانی و سال نوی ۱۳۹۸ خورشیدی را به همه هم‌میهنان گرامی و همه کسانی که بیداری و زایش زمین و آغاز بهار را جشن می‌گیرند و نوروز را نماد تاریخی فرارسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی می‌دانند، شادباش می‌گوید.
کانون اندیشه امیدوار است که سال نوی خورشیدی، سال آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان، سال پیروزی خرد و اندیشه بر واپس‌گرایی، سال بارآوری هرچه بیشتر فرهنگ و ترانه و شعر و شعور و سال پیروزی‌های بزرگ برای مردم میهنمان، پهنه جنوب غربی آسیا و همگی جهان در راه رسیدن به دموکراسی، صلح، آزادی و عدالت اجتماعی باشد.

کانون فرهنگی  ـ اجتماعی اندیشه
نوروز 1398

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: بالاترین دنباله Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

-->