ترانه‌های فارسی و آذربایجانی

زمان: شنبه 9 نوامبر 2019 ساعت: 19:30
مکان: Theater Akzent
Theresianumgasse 18, 1040 Wien

برای خرید بلیط و اطلاعات بیشتر:
Tel: 01/501 65/13306
www.akzent.at

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: بالاترین دنباله Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

-->