با توجه به اینکه هنوز خطر گسترش پاندمی ویروس کرونا کاملا برطرف نشده است، برای جلوگیری از هرگونه پیشامد ناخوشایندی، تصمیم جمعی بر آن شد که از برگزاری جنگ ماه یونی هم مانند ماههای گذشته چشم بپوشیم. 
به امید روزهای بهتر و دیدار دوستان گرامی جنگ ماه در ماههای آینده

کانون فرهنگی ـ اجتماعی اندیشه

10 یونی 2020

نوشتن دیدگاه

-->