آلِیدا ، دختر چه گوارا ، یک پزشک انقلابی و انترناسیونالیست کوبائیست . او درادامه راه چه گوارا و درحرفه پزشکی خدمات زیادی به مردم درکوبا وکشور های محروم جهان کرده است .
به بخشی از نظرات او توجه کنید :
“هیچ کودکی نباید به دلیل کمبود دارو بمیرد. ما همیشه آماده ایم که کمک کنیم ، اما بدلیل تحریم و محدودیت ها نمیتوانیم !

در نتیجه محاصره و تحریم ، ما مجبورشده ایم که درباره داروهای جایگزین و گیاهان بومی که آفریقایی ها برای درمان بیماریهای مختلف استفاده میکردند مطالعه و تحقیق کرده و داروهای جدیدی کشف کنیم !
دو سالی که در آنگولا گذراندم خیلی سخت بود . من از دیدن افرادی که از وبا میمردند ناراحت و شوکه بودم !

تصور چنین اتفاقی در کوبا غیرممکن است . هیچ چیز به اندازه زندگی کودکان با ارزش نیست زیرا آنها آینده ما هستند. من در آنجا توانستم جان بسیاری را نجات دهم ، اما بسیاری را نیز ازدست دادیم .
فقط کسانی که پزشکی را یک حرفه میدانند و تنها برای خدمت به مردم ، باید آنرا انتخاب کنند . برای ثروتمند شدن پزشک نشوید . اگر نمیتوانید با بیماران همدلی و همدردی کنید ، باید این شغل را ترک کنید ! ”
* آلِیدا گوارا *

نظرات غیر فعال است.

-->