همراهان ارجمند و دوستان گرامی کانون اندیشه

شمار بیماران کرونایی در شهر وین رو به‌افزایش است.
ناخشنودانه ناچاریم برنامه جنگ ماه یولی را لغو و دو سخنرانی درنظر گرفته شده برای این برنامه را به ماه آگوست بیندازیم.
جنگ ماه آگوست در روز آدینه ۱۹ آگوست برگزار خواهد شد. آگهی این برنامه به‌هنگام به‌آگاهی شما خواهد رسید.
از همراهی ارزشمند و پربار شما دوستان گرامی و همراهان ارجمند کانون اندیشه سپاسگزاریم.

کانون اندیشه

نظرات غیر فعال است.

-->