جنگ‌ماه دسامبر

زمان: آدینه 16 دسامبر 2022، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

جنگ ماه در سومین آدینه هرماه برگزار می‌شود.
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه دسامبر برگه آگهی را باز کنید.

نظرات غیر فعال است.

-->