جنگ‌ماه ژانویه

زمان: آدینه 20 ژانویه 2023، ساعت 18:45
مکان: Lindengasse 64, 1070–Wien

جنگ ماه در سومین آدینه هرماه برگزار می‌شود.
شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ‌ماه ژانویه برگه آگهی را باز کنید.

نظرات غیر فعال است.

-->