تماس با کانون

- Offered at

Property Details

  • برای تماس با کانون و ارسال مطالب خود می‌توانید از نشانی الکترونیکی kanun@andischeh.com استفاده کنید.
  • کانون اندیشه از دریافت مطالب و نظرات دوستان وعلاقمندان استقبال می‌کند و در حد امکان خود مطالب رسیده را منتشرخواهد ساخت.
  • هیات تحریریه کانون در انتخاب مطالب رسیده برای انتشار و نیز تلخیص آنها با نظرخواهی از نویسنده آزاد است.
  • لطفا مطالب الکترونیکی خود را با فرمت «ورد» ارسال دارید.
  • نقل مطالب اختصاصی «کانون اندیشه» با ذکر منبع آزاد است.

هییت مدیره کانون اندیشه

Print Friendly, PDF & Email

نظرات غیر فعال است.

-->