اساسنامه

اساسنامه کانون فرهنگی، اجتماعی انديشه

ماده ۱

نام، مکان و دايره فعاليت

الف ـ نام کانون «کانون فرهنگی، اجتماعی انديشه» می‌‏باشد
که از این پس در این اساسنامه « کانون» نامیده می‏‌شود.

ب ـ اقامتگاه کانون در شهر وين می‌‏باشد و دايرهُ فعاليت آن تمامی کشور اتريش را دربر می‏‌گيرد.

پ – این کانون در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۲ نزد مقامات مربوطه در وین به ثبت رسیده است.

ماده ۲

اهداف

کانون تشکلی است غيرانتفاعی که در جهت اهداف زير تلاش می‏‌کند:

الف ـ شناختن و شناساندن فرهنگ ايران و شناساندن چهره‌‏ها‏ی علمی، ادبی، ‏هنری و ملی که در طی تاریخ از جنبه‏‌های مختلف خدمتگزار فرهنگ ایرانی و بشریت به‌طور عام بوده‏‌اند، به‌ویژه به نسل جوان

ب ـ گسترش ارتباط متقابل فرهنگی ميان ايرانيان، ‏مردم اتريش و ساير ملل

پ – دفاع از حقوق اجتماعی مردم ایران بر پایۀ ‏حقوق به رسميت شناخته شدۀ جهانی بشر

ت ـ همبستگی هرچه بيشتر ايرانيان مقيم اتريش

 ماده ۳

ابزار کانون جهت پيشبرد اهداف خود

کانون برای پيشبرد اهداف خود از راه‌های مندرج در بندهای این ماده به شرح ذیل استفاده می‌‏کند:

الف ـ تدارک و برگزاری برنامه‏های فرهنگی واجتماعی ‏

ب ـ برگزاری جلسات سخنرانی، بحث و گفتگو

پ ـ برگزاری شبهای شعر و نمایش فیلم

ت – انتشار بولتن و نشریه

ث – برپایی کلاسهای آموزشی و ایجاد کتابخانه

ماده ۴

منابع مالی کانون

الف ـ حق عضوِیت اعضا

ب ـ درآمدهای حاصله از برگزاری جلسات مختلف

پ – کمک‏‌های مالی

ماده ۵

اشکال عضويت

الف ـ اعضای کانون از اعضای رسمی و افتخاری تشکيل می‏‌گردد.

ب ـ اعضای رسمی کسانی هـستند که عضویت آنان به تصویب هیئت مسئولان کانون رسیده است، ‏در امور جاری کانون مشارکت فعال دارند و حق عضویت تعیین شدهٴ ماهیانه را می‏‌پردازند.

پ – اعضای افتخاری از میان اشخاصی انتخاب می‏شوند که دارای شخصیتی برجسته در امور هنری٬ اجتماعی و یا علمی می‌‏باشند.

ماده ۶

شرايط عضويت

الف ـ کليهُ اشخاص حقيقی که دارای ۱۵ سال تمام باشند و تمامی اشخاص حقوقی می‏توانند به عضويت کانون درآيند.

ب ـ تصويب عضويت داوطلبان برعهدۀ هيئت مسئولان می‏‌باشد.

پ ـ تعيين و پذیرش اعضای افتخاری برعهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد.

ت ـ عضويت با فوت (در مورد اشخاص حقوقی با خاتمه وکالت)، ‏استعفا و اخراج خاتمه می‏‌يابد.

ث – اخراج اعضای رسمی و خاتمه دادن به عضويت اعضای افتخاری با پیشنهاد هيئت مسئولان و تصویب مجمع‌عمومی میسر است.

ماده ۷

حقوق و وظايف اعضا

الف ـ اعضا حق دارند در تمامی فعاليتهای کانون شرکت نمايند و از امکانات آن استفاده نمايند. حق رای در مجمع‌عمومی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن تنها از حقوق اعضای رسمی می‌‏باشد.

ب ـ اعضا موظفند در جهت اهداف کانون تلاش نمايند و از تمامی اقداماتی که به شهرت کانون آسيب وارد می‏‌نمايند و برخلاف جهت اهداف کانون می‏باشد پرهيز نمايند.

پ – کليه اعضا موظف به رعايت بندهای اساسنامه و پرداخت به‌موقع حق عضويت که مبلغ آن در مجمع‌عمومی تعيين می‏گردد می‏‌باشند.

ت – عدم پرداخت حق عضویت به مدت یکسال بدون دلیل موجه به منزلۀ استعفا از عضویت در کانون تلقی می‏‌گردد.

ماده ۸

ارگانهای کانون

ارگانهای کانون مجمع‌عمومی و هيئت مسئولان می‏‌باشند.

ماده ۹

مجمع‌عمومی

الف ـ انتخابات و تصميم‏‌گيريها در مجمع‌عمومی، چنانچه خلاف آن در اساسنامه ذکر نگرديده باشد بر پايه اکثريت ساده صورت می‏‌پذيرد.

ب – مجمع‌عمومی عادی هر دوسال یکبار تشکيل جلسه می‏‌دهد.

پ ـ مجمع‌عمومی فوق‏‏‏‌العاده در صورت درخواست حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی هيئت مسئولان
يا یک دوم (۱/۲) اعضای رسمی برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون مسائل مشخص که از قبل تعیین و اعلام شده است برگزار می‏‌گردد.

ت ـ اعضاء می‏بايستی حداقل ۲ هفته پيش از برگزاری مجمع‌عمومی عادی و فوق‏‏‏‌العاده برای شرکت در آن دعوت شده و از نکات مورد بررسی در مجمع باخبر گردند. فراخوان برای شرکت در اين مجامع توسط هيئت مسئولان صورت می‏‌پذيرد.

ث ـ همۀ اعضا حق شرکت در مجمع‌عمومی را دارا می‏باشند. همۀ اعضای رسمی دارای حق رای می‏باشند. هرعضو دارای يک حق رای می‌‏باشد.

ج ـ چنانچه مجمع‌عمومی در تاريخ تعيين شده دارای قدرت تصميم‏‌گيری نباشد، در آن‌ صورت جلسه آن به تعويق خواهد افتاد. چنانچه در اين جلسه نيز پس از گذشت نيم‌ساعت از زمان پيش‏‌بينی شدهُ افتتاح مجمع‌عمومی، مجمع دارای قدرت تصميم‏‌گيری نگردد جلسه مجمع با همان تعداد اعضای حاضر پيرامون نکات از پيش تعيين شده رسميت
خواهد يافت.

چ ـ چنانچه مجمع‌عمومی فوق‏‌العاده در تاريخ تعيين شده دارای قدرت تصميم‏‌گيری نباشد، ‏در آن‏ صورت پس از گذشت نيم‌‏ساعت از زمان پيش‌‏بينی شدهٴ افتتاح مجمع‌عمومی فوق‏‌العاده جلسهٴ مجمع با همان تعداد اعضای حاضر رسميت خواهد يافت.

ح ـ مجمع‌عمومی با حضور نيمی از اعضای دارای حق رای، دارای قدرت تصميم‏‌گيری خواهد بود.

ماده ۱۰

وظايف و اختيارات مجمع‌عمومی

رسيدگی به مسائل زير از وظايف و اختیارات مجمع‌عمومی می‏‌باشد:

الف ـ بررسی و تصويب گزارش کار و گزارش مالی هيئت مسئولان

ب ـ بررسی پیشنهادات و تصميم‏‌گيری پيرامون فعاليت‌های آتی کانون

پ ـ گزينش اعضای هيئت مسئولان

ت ـ تعيين حداقل مبلغ حق عضويت

ث ـ تصميم‏‌گيری پيرامون تغيير اساسنامه و انحلال کانون

چ ـ مشاوره و تصميم‏‌گيری پيرامون ساير نکات مندرج در دستور کار مجمع‌عمومی

ح ـ رسيدگی و حل نهايی مسائل داخلی کانون

ماده ۱۱

هیئت مسئولان

الف – هيئت مسئولان دارای 5 عضو (3 نفر اصلی و ۲ نفر علی‏‌البدل) می‏باشد. اعضای اصلی مسئولیت‌های: مسئول اول، مسئول دوم،  مسئول سوم، مسئول مالی و منشی را میان خود تقسیم می‌کنند.

ـ هيئت مسئولان توسط مجمع‌عمومی و با رای مستقيم، کتبی و مخفی انتخاب می‏‌شوند.

مدت کار هیئت مسئولان تا تشکیل مجمع‌عمومی عادی بعدی یا مجمع‌عمومی فوق‏‏‏‎العاده‌‏ای ‏‏‏که به منظور تعیین تکلیف هیئت مسئولان تشکیل می‌‏شود، خواهد بود.

پ ـ ‏فراخوان جلسات هيئت مسئولان به صورت کتبی يا شفاهی به ترتیب الویت و امکان با مسئول اول، مسئول دوم و یا مسئول سوم خواهد بود. هیئت مسئولان می‏‌باید حداقل یک‌بار در ماه تشکیل جلسه بدهد.

تبصره ۱: چنانچه هریک ‏‏‏از اعضای اصلی هیئت مسئولان بدون دلیل و اعلام قبلی بیش از دو جلسه متوالی در جلسات هیئت مستولان حضور نیابد، مستعفی تلقی می‏شود. تشخیص موجه بودن دلیل با اعضای اصلی هیئت مسئولان خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت غیبت طولانی (بیش از ۲ جلسه) ولی موجه هریک ‏‏‏از اعضای اصلی، هیئت مسئولان می‏تواند عضو علی‏‌البدل را با رعایت الویت به عنوان عضو جانشین به‌طور موقت جایگزین نماید.

تبصره ۳: اعضای علی‏‌البدل می‏توانند در جلسات هیئت مسئولان بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

ت ـ جلسه هيئت مسئولان دارای قدرت تصميم‏‌گيری خواهد بود، در صورتي که همه اعضای آن دعوت شده و حداقل ۳ نفر از آنان حضور داشته باشند.

ث ـ هریک ‏‏‏از اعضای هيئت مسئولان می‏توانند هر زمان به صورت کتبی استعفای خود را به هيئت مسئولان اعلام نمايند. در این صورت هيئت مسئولان می‏تواند یک نفر از اعضای علی‏‌البدل را با رعایت الویت به عنوان عضو جانشین برگزیند. دلایل استعفای افراد مستعفی باید به مجمع‌عمومی ارائه گردد.

در صورت استعفای جمعی و یا استعفای بیش از ۲ نفر از اعضای اصلی، لازم است مجمع‌عمومی (عادی یا فوق‏‏‏‌العاده) توسط هیئت مسئولان فراخوانده شده و استعفا در مجمع‌عمومی خوانده شود. استعفای جمعی یا استعفای بیش از ۲ نفر تنها پس از ارائۀ گزارش هیئت مسئولان و تصویب آن در مجمع‌عمومی و پس از انتخاب هیئت مسئولان جدید رسمیت می‏‌پذیرد.

ج – تصمیم‌‏گیری در جلسات هیئت مسئولان بر پایه اکثریت آرا خواهد بود. درهرحال هر مصوبه‏‌ای ‏‏‏نیاز به حداقل ۲ رای موافق دارد.

ماده ۱۲

وظايف و اختيارات هيئت مسئولان

رهبری کانون برعهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد. تمامی وظايفی که طبق اساسنامه بر عهدۀ ارگان ديگری نيست بر عهدۀ هيئت مسئولان می‏باشد. در حيطۀ مسئوليت هيئت مسئولان به‌ويژه امور زير قرار دارند:

الف ـ تدوين برنامۀ فعاليت برای سال آينده، تنظيم و ثبت فعاليت‌های صورت گرفته

ب ـ تدارک امور لازم جهت برگزاری مجمع‌عمومی

پ ـ فراخوان جهت برگزاری مجمع‌عمومی عادی و فوق‏‏‏‌العاده

ت ـ ادارۀ امور مالی کانون و ارائه گزارش مالی به مجمع‌عمومی توسط مسئول امور مالی

ث ـ تصويب عضويت داوطلبان

ج ـ تعيين اعضای افتخاری جديد

چ – ارائه برنامه فعالیت‌های آینده و نظرات و پیشنهادات به مجمع‌عمومی آتی

ح ـ مسئول اول، کانون را در خارج از آن نمايندگی می‏کند. در صورت عدم امکان مسئوليت اين امر بر عهدۀ جانشين او خواهد بود. کلیه مکاتبات به نام کانون و با امضاء مسئول خواهد بود.

خ – پیشنهاد اخراج اعضای رسمی و یا خاتمه دادن به عضویت اعضای افتخاری به مجمع‌عمومی

د – ارائه گزارش فعالیت‌های کانون به مجمع‌عمومی توسط مسئول اول هیئت مسئولان یا جانشین مسئول اول

ذ – عملی ساختن مصوبات مجمع عمومی، تهیه، تدوین، تدارک و اجرای برنامه‏ها‏ی گوناگون بر اساس وظایف محوله در اساسنامه و استفاده از همۀ امکانات موجود در پیشبرد و توسعه برنامه‏‌ها

ر – برای تشویق، ترویج و پیشبرد کار جمعی در اجرای هریک ‏‏‏از برنامه‏‌ها‏ی مصوب و در دست اجرا مشارکت حداقل ۳ نفر از اعضای کانون در گروهی به نام گروه کار ضروری است که یک نفر از این گروه حتما باید عضو هیئت مسئولان و مسئول اجرای برنامه باشد. انتخاب همکاران در هر گروه بر عهدۀ مسئول اجرای برنامه می‏‌باشد.

تبصره ۱: هیئت مسئولان می‏تواند با پذیرش مسئولیت، اجرای برنامه و یا برنامه‌‏ها‏یی را به یکی از اعضای کانون، که عضو هیئت مسئولان نیست بسپارد.

تبصره ۲: مسئولان اجرای برنامه‏‌ها‏ی گوناگون کانون باید کلیه فعالیت‌های انجام شده مستمر و یا غیرمستمر خود را به اولین جلسه هیئت مسئولان گزارش داده، رهنمود‏ها‏ی ارائه شده را مورد توجه قرار دهند.

 ماده ۱۳

انحلال

الف ـ درخواست انحلال کانون می‏تواند از سوی حداقل دوسوم (۳/۲) اعضای کانون يا سه‌چهارم (۴/۳) اعضای حاضر در مجمع‌عمومی عادی درخواست گردد.

تبصره: در این مورد (تقاضای انحلال کانون) تعداد حاضران واجد شرایط در مجمع‌عمومی عادی نباید کمتر از ۵ نفر باشد. در صورت حضور فقط ۵ نفر، تقاضای انحلال کانون باید به اتفاق آرا صورت پذیرد.

ب ـ تصميم به انحلال کانون تنها می‏تواند در يک مجمع‌عمومی فوق‏‏‏العاده که جهت بررسی پيرامون اين موضوع فراخوانده شده است و با رای سه چهارم (۴/۳) آرای معتبر اخذ شده، گرفته شود.

تبصره: در این مورد (انحلال کانون) تعداد حاضران واجد شرایط در مجمع‌عمومی فوق‏‏‏العاده نباید کمتر از ۵ نفر باشد. در صورت حضور فقط ۵ نفر، انحلال کانون باید به اتفاق آرا صورت پذیرد.

پ ـ اين مجمع‌عمومی موظف است تا پس از اعلام انحلال کانون و پس از پرداخت بدهی‏ها‏ی کانون تمامی اموال باقيمانده (منقول و غيرمنقول) آن را در اختيار ارگان و يا سازمانی قرار دهد که در راه تحقق منشور جهانی حقوق بشر فعاليت می‏کند. تعيين ارگان يا سازمان مزبور به عهدۀ آخرين مجمع‌عمومی کانون خواهد بود که تصميم انحلال در آن گرفته می‏‌شود.

ت ـ آخرين هيئت مسئولان کانون موظف است انحلال کانون را کتباً در مدت چهار هفته پس از تصويب آن به اطلاع ادارۀ مربوطه برساند. همچنين موظف است انحلال داوطلبانۀ کانون را در طی همين مدت در روزنامه‏‌ای که اعلانات اداری در آن صورت می‏‌پذيرد به اطلاع همگان برساند.

ث – چنانچه مجمع‌عمومی (عادی یا فوق‏‏‏‌العاده) در تاریخ تعیین شده دارای قدرت تصمیم‏‏‌گیری نباشد، جلسه آن به تعویق می‏افتد. چنانچه در جلسه بعد نیز پس از گذشت نیم‌ساعت از زمان پیش‌‏بینی شده، مجمع قادر به تصمیم‌‏‏گیری نباشد جلسۀ مجمع‌عمومی با همان تعداد اعضا واجد شرایط حاضر در جلسه که نباید کمتر از ۵ نفر باشد رسمیت می‏یابد. در غیر این‏صورت (حضور کمتر از ۵ نفر) باید فراخوان لازم برای تشکیل نشست یا نشست‌های بعدی مجمع‌عمومی در فاصله‌های زمانی مقرر داده شود تا اعضا بتوانند به تعداد لازم در جلسه حضور یابند.

تغییرات ‏اساسنامهً «کانون فرهنگی، ‏اجتماعی انديشه» در خلال يک مجمع‌عمومی که در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۱۸ برگزار گرديد مورد بحث قرار گرفت و در ۱۳ ماده به تصويب رسيد.

نوشتن دیدگاه

-->