آوریل 06

جنگ ماه آپریل

زمان: آدینه 19 آپریل 2019، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه آپریل برگه آگهی را باز کنید.

مارس 13

کانون اندیشه خجسته نوروز باستانی و سال نوی ۱۳۹۸ خورشیدی را به همه هم‌میهنان گرامی و همه کسانی که بیداری و زایش زمین و آغاز بهار را جشن می‌گیرند و نوروز را نماد تاریخی فرارسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی می‌دانند، شادباش می‌گوید.
کانون اندیشه امیدوار است که سال نوی خورشیدی، سال آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان، سال پیروزی خرد و اندیشه بر واپس‌گرایی، سال بارآوری هرچه بیشتر فرهنگ و ترانه و شعر و شعور و سال پیروزی‌های بزرگ برای مردم میهنمان، پهنه جنوب غربی آسیا و همگی جهان در راه رسیدن به دموکراسی، صلح، آزادی و عدالت اجتماعی باشد.

کانون فرهنگی  ـ اجتماعی اندیشه
نوروز 1398

مارس 10

جنگ ماه مارس

زمان: آدینه 15 مارس 2019، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه مارس برگه آگهی را باز کنید.

فوریه 27

 نوروزتان پیروز!

کانون فرهنگی ـ اجتماعی اندیشه امسال نیز به همراه همه عزیزانی که نوروز را پاس می‌‌دارند، جشن سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی را با برنامه‌ه­ای رنگین، از جمله با اجرای موسیقی زنده و شاد ایرانی‌ برگزار می­‌کند.

زمان: آدینه دوم فروردین ۱۳۹۸ خورشیدی ـ  ۲۲ مارس ۲۰۱۹ میلادی
مکان:  Wien 1190, Gatterburggasse 2a
ورود به سالن: ساعت ۱۸:۳۰ ـ آغاز برنامه: ساعت ۱۹:۰۰

شرکت در این جشن برای همه علاقمندان رایگان است.
لطفا برای آگاهی بیشتر از برنامه جشن نوروز ۱۳۹۸، برگه آگهی را باز کنید.

 

فوریه 07

جنگ ماه فوریه

زمان: آدینه 15 فوریه 2019، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه فوریه برگه آگهی را باز کنید.

ژانویه 07

  جنگ ماه ژانویه

زمان: آدینه 18 ژانویه 2019، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه ژانویه برگه آگهی را باز کنید.

دسامبر 04

جنگ ماه دسامبر و جشن شبِ یلدا

زمان: آدینه 21 دسامبر 2018، ساعت 19:00
مکان: رستوران حافظ
Kaiserstrasse 98, 1070-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه دسامبر برگه آگهی را باز کنید.

نوامبر 07

 جنگ ماه نوامبر

زمان: آدینه 16 نوامبر 2018، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه نوامبر برگه آگهی را باز کنید.

اکتبر 15

جنگ ماه اکتبر

زمان: آدینه 19 اکتبر 2018، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه اکتبر برگه آگهی را باز کنید.

 

سپتامبر 16

جنگ ماه سپتامبر

زمان: آدینه 21 سپتامبر 2018، ساعت 18:45
مکان: Albertgasse 23, 1080-Wien

شرکت در این برنامه رایگان و برای همگان آزاد است.
لطفا بـرای آگاهی بیشتر از بـرنامـه جنگ ماه سپتامبر برگه آگهی را باز کنید.

سپتامبر 04